Kontakt oss

Vi er en familiebedrift som startet opp i 1983.
Vårt hovedfokus ligger på å sikre en god kvalitet på alt vi leverer av tjenester

Dette er viktigere for oss enn antall m2 og kunder. Vi arbeider hele tiden for høy kompetanse i vårt firma - som vi ønsker skal komme våre kunder til godeVårt mål er ikke å være størst, men sørge for at våre tjenester og produkter alltid er av høy kvalitet!Ønsker du befaring eller tilbud - send en mail til vår Servicesentral, service@rvs-as.no, så vil vi kontakte deg i løpet av kort tid!

HMS i vårt firma

Vi har et tett og godt samarbeid med Oslo HMS-Senter slik at vi hele
tiden sikrer en god kvalitet på vårt HMS-arbeid.

Kontrollsystem

Vi har et kontrollsystem som sørger for at alle ansatte er
gjort kjent med og har fått nødvendig opplæring i Helse, Miljø og Sikkerhet.

Vi jobber hele tiden med og har fokus på:

Å tilfredstille kravene i internkontrollforskriften | Drive systematisk kontroll
Arbeide systematisk for å ivareta våre ansatte | Legge forholdene til rette for god HMS

Godkjent renholdsbedrift

Vi er en godkjent renholdsbedrift hos arbeidstilsynet og har følgelig alle HMS-krav i
orden, slik at du som kunde kan være trygg på at vi overholder alle lover og regler.

Ønsker du befaring eller tilbud - send en mail til vår Servicesentral,
service@rvs-as.no, så vil vi kontakte deg i løpet av kort tid!

Ansatte