Vi tilbyr teknisk drift av næringsbygg og kjøpesenter.

Etter 35 års erfaring har vi bygget opp en høy kompetanse som gir effektiv drift og lave kostnader.